Maturitní zkoušky


Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2023/2024 - řádný termín

Společná část

Pro více informací klikněte zde

Profilová část

Obecné informace, maturitní témata z jednotlivých předmětů a informace k praktické zkoušce.

Žák si může vybrat maximálně 2 nepovinné zkoušky z předmětů cizí jazyk (angličtina, němčina, španělština, ruština) a matematika.

Pokud maturanti konají MZ v opravném termínu (2. a 3. pokus), tak pro tyto opakované pokusy zůstávají podmínky/okruhy stejné, jako když skládali ústní MZ poprvé.)

Obecné informace o maturitní zkoušce k jednotlivým oborům a zaměřením:

Struktura zkoušky, podmínky a způsob hodnocení a další důležité informace:

Obchodní akademie

Povinné předměty

Povinně a nepovinně volitelné předměty

Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky

Povinné předměty

Povinně a nepovinně volitelné předměty

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie