Organizace školního roku 2020/2021


 • 1. pololetí:
  1. 9. 2020 – 28. 1. 2021
 • Adaptační kurz 1. roč:
  dle aktuální situace podzim 2020
 • Turistický kurz 2. roč. :
  jaro 2021
 • Lyžařský výcvikový zájezd :
  3. 1. – 8. 1. 2021
 • Maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období:
  4. 9. 2020 praktická MZ
  8. 9. 2020 ústní MZ
 • Prezentace (výstava) SŠ :
  16. – 17. 10. 2020
 • Podzimní prázdniny:
  29. 10. 2020 - 30. 10. 2020
 • Přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období :
  30. 11. 2020
 • 1. čtvrtletní klasifikační porada:
  20. 11. 2020
 • Třídní schůze:
  20. 11. 2020
 • Vánoční prázdniny:
  23. 12. 2020 - 3. 1. 2021
 • Maturitní ples:
  22. 1. 2021 v KD Valdice
 • Pololetní klasifikační porada:
  26. 1. 2021
 • Pololetní prázdniny:
  29. 1. 2021
 • 2. pololetí:
  1. 2. 2021 - 30. 6. 2021
 • Jarní prázdniny:
  8. 2. 2021 – 14. 2. 2021
 • Velikonoční prázdniny:
  1. 4. 2021
 • Přijímací zkoušky denního studia:

  12. a 13. 4. 2021

 • Praktické maturitní zkoušky profilové části:

  13. 4. -16. 4. 2021

 • 2. čtvrtletní klasifikační porada:
  8. 4. 2021
 • Třídní schůze:
  8. 4. 2021
 • Státní zkoušky z grafických předmětů:
  květen 2021
 • Závěrečná klasifikační porada 4. ročníky:
  29. 4. 2021
 • Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části:
  4A,4B 17. 5. – 21. 5. 2021
  4C 24. 5. – 28. 5. 2021
 • Didaktické maturitní testy a písemné maturitní práce společné části:

  didaktické testy 3. 5. - 7. 5. 2021

  písemná práce z českého jazyka 20. 4. 2021
  písemná práce z cizích jazyků 21. 4. 2021
  písemná práce z 2. cizích jazyků 22. 4. 2021

 • Předání maturitních vysvědčení:
  31.5 – 4. 6. 2021
 • praxe 3. roč.:
  17. 5. – 4.6 2021
 • Vlastivědné exkurze:
  28. - 29. 6. 2021
 • Závěrečná klasifikační porada:
  24. 6. 2021
 • Slavnostní zakončení školního roku:
  30. 6. 2021
 • Den otevřených dveří:
  10. 12. 2020 a 26. 1. 2021
 • Přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období:
  25. 6. 2021

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?