Organizace školního roku 2021/2022


 • 1. pololetí:

  1. 9. 2021 – 31. 1. 2022

 • Adaptační kurz 1. roč:

  1. - 3. 9. 2021

 • Turistický kurz 2. roč. :

  bude upřesněno

 • Lyžařský výcvikový zájezd :

  bude upřesněno

 • Maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období:

  7. 9. 2021 praktická MZ
  14. 9. 2021 ústní MZ

 • Prezentace (výstava) SŠ :

  9. 11. 2021

 • Podzimní prázdniny:

  27. 10. 2021 - 29. 10. 2021

 • Přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období :

  30. 11. 2021

 • 1. čtvrtletní klasifikační porada:

  18. 11. 2021

 • Třídní schůze:

  18. 11. 2021

 • Vánoční prázdniny:

  23. 12. 2021 - 2. 1. 2022

 • Maturitní ples:

  28. 1. 2022 v KD Valdice

 • Pololetní klasifikační porada:

  26. 1. 2022

 • Pololetní prázdniny:

  4. 2. 2022

 • 2. pololetí:

  1. 2. 2022 - 30. 6. 2022

 • Jarní prázdniny:

  21. 2. 2022 – 27. 2. 2022

 • Velikonoční prázdniny:

  14. 4. 2022

 • Přijímací zkoušky denního studia:

  bude stanoveno 30. 9. 2021

 • 2. čtvrtletní klasifikační porada:

  7. 4. 2022

 • Třídní schůze:

  7. 4. 2022

 • Praktické maturitní zkoušky profilové části:

  19. 4. - 22. 4. 2022

 • Písemná práce z českého jazyka:

  26. 4. 2022

 • Písemná práce z cizích jazyků:

  AJ 27. 4. 2022
  NJ, RJ, ŠJ 28. 4. 2022

 • Státní zkoušky z grafických předmětů:

  bude upřesněno

 • Závěrečná klasifikační porada 4. ročníky:

  28. 4. 2022

 • Didaktické maturitní testy společné části:

  bude stanoveno MŠMT

 • Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části:

  4A 16. 5. – 20. 5. 2022
  4B 23. 5. – 27. 5. 2022

 • Předání maturitních vysvědčení:

  30. 5. – 3. 6. 2022

 • Praxe 3. ročníků:

  16. 5. – 3. 6. 2022

 • Vlastivědné exkurze:

  27. - 28. 6. 2022 (po + út)

 • Závěrečná klasifikační porada:

  23. 6. 2022

 • Slavnostní zakončení školního roku:

  30. 6. 2022

 • Den otevřených dveří:

  25. 11. 2021 online, 9. 12. 2021 prezenční, 11. 1. 2022 online, 18. 1. 2022 prezenční

 • Přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období:

  25. 6. 2022

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie