Organizace školního roku 2023/2024


 • Pololetí:
  • 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024
  • 1. 2. 2024 – 28. 6. 2024
 • Prázdniny:
  • podzimní prázdniny: 26. 10. 2023 – 27. 10. 2023
  • vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
  • pololetní prázdniny: 2. 2. 2024
  • jarní prázdniny: 4. 3. 2024 – 10. 3. 2024
  • velikonoční prázdniny: 28. 3. 2024
 • Kurzy:
  • adaptační kurz 1. roč.: 4.–6. 9. 2023
  • turistický kurz 2. roč.: jaro 2024
  • vodácký kurz (výběr studentů): jaro 2024                        
  • lyžařský výcvikový zájezd 1. roč.: 7. 1.- 12. 1. 2024
 • Maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období:
  • didaktické testy MZ: 4. a 5. 9. 2023, spádová škola
  • písemná práce z českého jazyka: 1. 9. písemná práce ČJ 8:30
  • písemná práce z anglického jazyka: 7. 9. písemná práce AJ 13:15
  • písemná práce z německého jazyka: nekoná se
  • praktické maturitní zkoušky profilové části: 1. 9. 2023 část ekonomická 8:30
  • ústní maturitní zkoušky společné a profilové části: 6. 9. 2023
 • Maturitní zkoušky v jarním zkušebním období:
  • praktické maturitní zkoušky profilové části: 16. 4. - 19. 4. 2024
  • písemná práce z českého jazyka: 3. 4. 2024, 8:00
  • písemná práce z anglického jazyka: 4. 4. 2024, 8:00
  • písemná práce z dalších cizích jazyků: 5. 4. 2024, 8. 4. 2024, 8:00
  • závěrečná klasifikační porada 4. ročníky: 29. 4. 2024
  • předávání vysvědčení 4. ročníky: 30. 4. 2024
  • didaktické maturitní testy společné části: bude stanoveno MŠMT
  • ústní maturitní zkoušky společné a profilové části: 4A , 4B 20. 5.–24. 5. 2024, 4C 27. 5.–31. 5. 2024
 • Významné události a termíny ve ŠR 2023/2024:
  • prezentace SŠ a zaměstnavatelů (výstava Jičín): 13. – 14. 10. 2023
  • prezentace (výstava Semily) SŠ: 7. 11. 2023
  • přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období: 30. 11. 2023
  • 1. čtvrtletní klasifikační porada: 14. 11. 2023
  • třídní schůze v prvním pololetí: 14. 11. 2023
  • pololetní klasifikační porada: 26. 1. 2024
  • den otevřených dveří: 14. 12. 2023 a 16. 1. 2024 vždy od 16:00
  • přijímací zkoušky nanečisto: 16. 1. 2024 od 13:00
  • maturitní ples: 16. 2. 2024 v KD Valdice
  • přijímací zkoušky denního studia: bude stanoveno MŠMT
  • 2. čtvrtletní klasifikační porada: 18. 4. 2024
  • třídní schůze ve 2. pololetí: 18. 4. 2024
  • předání maturitních vysvědčení: 29. 5. – 2. 6. 2024
  • praxe 2. ročníky (2 týdny): 15. 4. 2024 – 26. 4. 2024
  • praxe 3. ročníky (3 týdny): 13. 5. 2024 – 31.5. 2024
  • vlastivědné exkurze: 25.–26. 6. 2024 (út + st)
  • sportovní den MOA: 27. 6. 2024
  • závěrečná klasifikační porada: 24. 6. 2024
  • zakončení školního roku: 28. 6. 2024
  • přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období: 25. 6. 2024

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie