Cizí jazyk

maturitní zkouška - společná část


Didaktický test se skládá ze dvou částí:

  • poslech - 40 minut
  • čtení a jazyková kompetence - 70 minut

Žák, který koná společnou maturitní zkoušku z cizího jazyka, skládá z téhož předmětu taktéž dvě vázané zkoušky profilové (ústní zkoušku a písemnou práci).

Student si může zvolit anglický, německý, ruský nebo španělský jazyk.

Další podrobnosti naleznete zde.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie