Sdružení rodičů


Při škole je zřízen zapsaný spolek: Sdružení rodičů Masarykovy obchodní akademie, Jičín, z. s., IČ 15057941

Cíle a činnosti spolku

  • Vzájemná spolupráce mezi rodiči a učiteli
  • Přispívá škole materiálními a finančními prostředky za účelem zlepšování podmínek pro školní a zájmovou činnost žáků i pro zlepšování školního prostředí
  • Spolupráce s vedením školy na výchovně vzdělávací koncepci
  • Účinná a dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání (organizace maturitního plesu)

Sdružení rodičů finančně přispívá dle schválených zásad spolku na

  • Výchovné poradenství
  • Adaptační, lyžařské a sportovní kurzy žáků
  • Reprezentace školy žáků v soutěžích
  • Odměny žákům za prospěch
  • Příspěvek na maturity
Nejvyšším orgánem spolku je Rada rodičů, která je tvořena z volených zástupců jednotlivých tříd. Statutárním orgánem spolku je předseda.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie