Informační technologie

maturitní témata pro školní rok 2021/2022


Masarykova obchodní akademie, Jičín

obor: 63-41-M/02 obchodní akademie
obor: 63-41-M/02 obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch

obor: 63-41-M/02 obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky

 1. Informatika a výpočetní technika
 2. Vznik, vývoj a základní schéma počítače
 3. Osobní počítač – hardware
 4. Počítačové sítě
 5. Počítačové viry a ochrana proti nim
 6. Systém Windows – vývoj a prostředí
 7. Komprimace a zálohování dat
 8. Nástroje pro práci s grafikou – Malování, Photo Editor, Zoner Media Explorer
 9. Nástroje pro organizaci dat na PC
 10. Kancelářské balíky – obsah, charakteristika se zaměřením na MS Office
 11. Programové vybavení počítače - software
 12. Internet – možnosti komunikace v obchodním styku
 13. Internet – vyhledávání informací, využití pro prezentaci
 14. Scanner a jeho využití
 15. Právní a etické aspekty používání počítačů, hygienické a psychologické aspekty práce s PC
 16. Paměti počítače
 17. Vstupní zařízení počítače
 18. Výstupní zařízení počítače
 19. Textový editor MS Word – charakteristika, pracovní prostředí
 20. Tabulkový procesor MS Excel – charakteristika, pracovní prostředí
 21. Databázový systém Access – charakteristika, pracovní prostředí
 22. Prezentační program PowerPoint – charakteristika, pracovní prostředí
 23. Organizátor a poštovní program Outlook – charakteristika, pracovní prostředí
 24. Multimédia
 25. Tvorba www stránek

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie