Matematika

maturitní témata pro školní rok 2021/2022


Masarykova obchodní akademie, Jičín

obor: 18-20-M/01 informační technologie 

 1. Číselné obory
 2. Množiny
 3. Mocniny
 4. Odmocniny
 5. Výrazy, mnohočleny
 6. Rovnice
 7. Nerovnice
 8. Soustavy rovnic a nerovnic
 9. Funkce
 10. Logaritmy
 11. Posloupnosti
 12. Užití posloupností, řady, limita posloupnosti
 13. Planimetrie
 14. Goniometrie
 15. Trigonometrie
 16. Stereometrie
 17. Kombinatorika
 18. Pravděpodobnost
 19. Vektory
 20. Analytická geometrie přímky v rovině
 21. Analytická geometrie přímky v prostoru
 22. Analytická geometrie roviny
 23. Analytická geometrie kuželoseček
 24. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky
 25. Komplexní čísla

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie