Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021


Profilová část maturitní zkoušky se skládá z 3 povinných a nejvýše 2 nepovinných zkoušek.

V souladu § 79 zák. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a podle vyhl. MŠMT č. 177/2009 Sb. v platném znění určuji tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek, včetně jejich forem, termínů konání a témat:

studijní obor obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch 63-41-M/02

Povinné zkoušky

 1. Ekonomika
  • forma: ústní
  • termín: 14. - 18. 6. 2021 
 2. Odborné předměty cestovního ruchu
  • forma: ústní
  • termín: 14. - 18. 6. 2021 
 3. Praktická zkouška z ekonomiky, účetnictví a ekonomiky CR
  • forma: praktická zk.
  • termín: 17. – 20. 5. 2021

Nepovinné zkoušky

 • forma: ústní
 • termín: 14. - 18. 6. 2021 
  • matematika
  • informační technologie
  • účetnictví
  • anglický jazyk
  • německý jazyk
  • ruský jazyk
  • španělský jazyk

Nepovinná zkouška nesmí být ze stejného předmětu jako u společné části a profilové části MZ a zvolený předmět musí splňovat podmínku podle § 14 odst. 1 vyhl. č. 177/2009 Sb. Žák si může zvolit max. 2 nepovinné zkoušky.

 

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie