Odborné ekonomické předměty

maturitní témata pro školní rok 2023/2024


Masarykova obchodní akademie, Jičín

obor: 18-20-M/01 informační technologie 

 1. Podnikání, majetek, zdroje krytí – EKO
  Rozvaha, ocenění majetku – UCE
 2. Bankovnictví, platební styk – EKO
  Účtování a evidence v pokladně, na běžném účtu - UCE
 3. Hospodaření podniku s oběžným majetkem – EKO
  Účtování o materiálu a zboží – UCE
 4. Hospodaření podniku s dlouhodobým majetkem, jeho opotřebení, vyřazení – EKO
  Účtování o dlouhodobém majetku – UCE
 5. Odměňování pracovníků – EKO
  Účtování o mzdách - UCE
 6. Bilance odbytu a marketing – EKO
  Časové rozlišení - UCE
 7. Přímé daně – EKO
  Účtování o daních z příjmů - UCE
 8. Nepřímé daně – EKO
  Účtování o nepřímých daních – UCE
 9. Ekonomická stránka činnosti podniku – EKO
  Účtování nákladů a výnosů a výsledku hospodaření – UCE
 10. Podnikání podle zákona o živnostenském podnikání – EKO Účtování individuálního podnikatele – UCE
 11. Obchodní korporace – společnost s r. o., komanditní společnost – EKO
  Účtování ve společnosti s r.o. - UCE
 12. Obchodní korporace – akciová společnost, veřejná obchodní společnost – EKO
  Účtování v akciové společnosti - UCE
 13. Sociální a zdravotní systém v ČR – EKO
  Kapitálové účty - UCE
 14. Cenné papíry a finanční trh – EKO
  Rozpočty a kalkulace - UCE
 15. Pohledávky a závazky z obchodního styku – UCE
 16. Účetní závěrka a uzávěrka – UCE
 17. Management – EKO
 18. Národní hospodářství – EKO
 19. Právní úprava a organizace účetnictví, účetní doklady a knihy – UCE
 20. Trh a tržní ekonomika – EKO

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie