Školní psycholog


Na škole působí odborně způsobilý psycholog Mgr. Gabriela Prodělalová, která je studentům školy v případě potřeby dispozici.
 
Veškeré konzultace a sezení se školním psychologem jsou pro žáky naší školy zdarma.
 
Podpora školního psychologa od 1.3.2023 do 31.12.2024  je financována v rámci projektu ŠABLONY MOA Jičín (Operační program Jan Amos Komenský).
 
Pro rezervaci termínu mohou žáci využít tento odkaz, přiložený QR kód, případně mohou o rezervaci termínu požádat výchovnou poradkyni školy nebo svého třídního učitele.
 
Konzultace se školním psychologem jsou zcela anonymní, škole nejsou předávány žádné informace z konzultací.

© Masarykova obchodní akademie