Školní poradenské pracoviště


Ing. Kateřina Vasilová

kabinet v 1. patře na chodbě proti parku

výchovná poradkyně a metodik prevence, kariérové poradenství

Mgr. Ondřej Švanda

ředitelna v 1. patře

kariérové poradenství

Mgr. Gabriela Prodělalová

školní psycholog


© Masarykova obchodní akademie