Odborná praxe ve 2. a 3. ročníku


Souvislá odborná praxe ve druhém a třetím ročníku studia na Masarykově obchodní akademie, Jičín, doplňuje výuku o praktické činnosti. Cílem praxe je aplikovat získané kompetence v praxi a vytvořit si reálnou představu o zaměstnání.

Žáci si organizaci, kde budou praxi vykonávat, vyhledávají sami (v obchodních společnostech, neziskových organizacích, na úřadech i u živnostníků).

Žáci během praxe rozvíjí svůj aktivní přístup k profesní kariéře. Škola doporučuje žákům organizaci pro praxi hledat s výrazným časovým předstihem, ideálně již na podzim.

Rozsah praxe:

  • 2 týdny ve 2. ročníku, 2 týdny ve 3. ročníku.

Termíny praxe ve ŠR 2023/2024:

  • 2. ročník 15. 4. - 26. 4. 2024
  • 3. ročník 13. 5. - 31. 5. 2024

Vážení studenti oboru Obchodní akademie,

Veškeré organizační informace, podmínky a podklady pro průběh a realizaci praxe naleznete v příslušných Učebnách Google, pozvánka Vám byla zaslána prostřednictvím IS Bakaláři. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na vedoucího praxe pro obor Obchodní akademie, Mgr. Františka Egrta.

Vážení studenti oboru Informační technologie,

Veškeré informace, podmínky a podklady pro průběh a realizaci praxe Vám s dostatečným předstihem sdělí a poskytne vedoucí praxe pro obor Informační technologie, Ing. Zdeněk Kořínek.

Stejně tak se na Ing. Kořínka obraťte v případě, že budete mít ohledně vaší praxe jakýkoliv dotaz. 

S pozdravem

Mgr. Ondřej Švanda
ředitel školy

Partnerské firmy pro praxi jsou

Další doplníme později.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie