Souvislá praxe ve 3. ročníku


Cílem Masarykovy obchodní akademie, Jičín je vychovávat a vzdělávat studenty nejen po stránce teoretické, ale rovněž propojovat teoretické poznatky s reálným pracovním prostředím. Souvislá praxe studentům poskytuje unikátní příležitost k ověření si teoretických znalostí, vědomostí a kompetencí přímo v praxi.

V termínu ústních maturitních zkoušek se studenti 3. ročníků zúčastní souvislé třítýdenní praxe v ziskových i neziskových organizacích na Jičínsku. Dále spolupracujeme s místními úřady a firmami. S Úřadem práce v Jičíně spolupracujeme prostřednictvími různých workshopů a přednášek, které úřad práce studentům pravidelně pořádá. S ÚP také spolupracujeme v souvislosti se situací na trhu práce v našem okrese.

Studenty s nejlepším prospěchem škola motivuje tím, že jim pomůže praxi domluvit na zajímavých pozicích ve vybraných místních firmách a organizacích. Škola má mezi okolními zaměstnavateli velmi dobrou pověst a usiluje s nimi o dlouhodobou spolupráci.

Dlouhodobým cílem školy je také navázat spolupráci s několika místními firmami, které by umožnily našim studentům vykonávat průběžnou praxi, stáže a shadowing během školního roku.

 

Partnerské firmy pro praxi jsou

Další doplníme později.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie