Účetnictví

maturitní témata pro školní rok 2023/2024


Masarykova obchodní akademie, Jičín

obor: 63-41-M/02 obchodní akademie

 1. Účetnictví – jeho organizace, zásady a právní úprava
 2. Majetek a zdroje krytí – složky, ocenění, evidence, inventarizace
 3. Účetní knihy a účetní doklady
 4. Účtování o materiálu
 5. Účtování o zboží, zásoby vlastní výroby
 6. Dlouhodobý majetek – charakteristika, pořízení, odpisy
 7. Hotovostní a bezhotovostní platební styk
 8. Dlouhodobý majetek – charakteristika, vyřazení, technické zhodnocení, evidence
 9. Závazky z obchodního styku
 10. Účtování o daních, principy zdanění, účtování dotací
 11. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení
 12. Účtování o nákladech a výnosech, hospodářský výsledek
 13. Časové rozlišení, pronájem
 14. Účetní uzávěrka, závěrka
 15. Kapitálové účty
 16. Zvláštnosti účtování u akciové společnosti
 17. Zvláštnosti účtování u společnosti s ručením omezeným
 18. Daňová evidence a účtování individuálního podnikatele
 19. Pohledávky z obchodního styku
 20. Kalkulace a rozpočetnictví

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie