Matematika

maturitní témata pro školní rok 2023/2024


Masarykova obchodní akademie, Jičín

obor: 63-41-M/02 obchodní akademie
obor: 63-41-M/02 obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch

obor: 63-41-M/02 obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky
obor: 18-20-M/01 informační technologie 

 1. Číselné obory
 2. Množiny
 3. Mocniny
 4. Odmocniny
 5. Výrazy, mnohočleny
 6. Rovnice – lineární, kvadratické, iracionální, s absolutními hodnotami
 7. Nerovnice – lineární, kvadratické, s absolutními hodnotami, nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
 8. Soustavy rovnic a nerovnic
 9. Základní poznatky o funkcích
 10. Druhy funkcí – lineární, kvadratická, lineárně lomená, mocninná, s absolutními hodnotami
 11. Logaritmy, logaritmické rovnice, logaritmická funkce
 12. Exponenciální rovnice, exponenciální funkce
 13. Základní poznatky o posloupnostech, aritmetická posloupnost
 14. Geometrická posloupnost, finanční matematika
 15. Užití posloupností, nekonečná geometrická řada
 16. Planimetrie - trojúhelníky
 17. Planimetrie – mnohoúhelníky, kruh a kružnice
 18. Goniometrické funkce obecného úhlu, goniometrické rovnice
 19. Trigonometrie – řešení obecného trojúhelníku
 20. Stereometrie - tělesa
 21. Kombinatorika
 22. Pravděpodobnost
 23. Vektory
 24. Analytická geometrie – rovnice přímky
 25. Analytická geometrie – polohové a metrické vlastnosti bodů a přímek

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie