Český jazyk a literatura

maturitní zkouška - společná část


Didaktický test trvá 85 minut (prodlouženo ze 75 minut) a hodnotí se slovně "uspěl/a nebo neuspěl/a" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, student žádnou známku ze společné části neobdrží.

Dále u profilové části student může konat dobrovolně ústní zkoušku.

Další podrobnosti o společné části zde a o profilové části zde.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie