Český jazyk a literatura

maturitní zkouška - společná část


Didaktický test trvá 75 minut a hodnotí se slovně "uspěl/a nebo neuspěl/a" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, student žádnou známku ze společné části neobdrží.

Žák, který koná společnou maturitní zkoušku z Českého jazyku a literatury, skládá z téhož předmětu taktéž dvě vázané zkoušky profilové (ústní zkoušku a písemnou práci).

Další podrobnosti o společné části zde a o profilové části zde.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie