Způsob konání maturitní zkoušky

z NJ – RJ – ŠJ


Písemná zkouška

Písemná část bude mít dvě zadání, z nichž si žák jedno zvolí. Toto zadání nebude sestávat z více částí. Čas pro vypracování souvislého textu v rozsahu minimálně 200 slov bude 90 minut.

Ústní zkouška

Počet témat pro ústní zkoušku bude 20.

Při ústní zkoušce bude mít žák k dispozici časovou dotaci 20 minut pro přípravu a max. 15 minut pro zkoušku. Ústní zkouška bude sestávat ze dvou částí: všeobecné téma a odborná část.

Pracovní list pro ústní zkoušku bude mít následující podobu:

  1. Popis obrázku / obrázků / fotek pamětihodností / zeměpisných objektů / mapky / grafu k všeobecnému tématu
  2. Monolog dle bodů osnovy k všeobecnému tématu
  3. Dialog s učitelem k všeobecnému tématu
  4. Odborné téma

Časová dotace pro všeobecné téma 1), 2), 3) bude 12 minut a pro odborné téma 4) bude 3 minuty.

Obě části zkoušky, písemná práce i ústní zkouška budou hodnoceny body, ne známkami a poté převedeny na známku dle jednotné stupnice.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie