Akreditace v rámci programu Erasmus+


 


Naše škola na začátku roku 2023 obdržela akreditaci v rámci programu Erasmus+, což nám umožní v příštích 5 letech organizovat zahraniční stáže našich studentů a učitelů v zahraničí. Tyto stáže budou plně hrazeny z prostředků EU.

V současné době probíhá příprava stáží, které budou probíhat např. v Irsku, Španělsku, Německu, atp.

Věříme, že tyto stáže podpoří námi poskytované vzdělání získáním zahraničních pracovních zkušeností našich studentů a učitelů.


© Masarykova obchodní akademie