Školní krámek APE


Jedná se o unikátní projekt, který naše škola realizuje již mnoho let. Žáci třetích ročníků se v rámci výuky povinně volitelného předmětu Aplikovaná ekonomie (APE) starají o kompletní provoz školního krámku s občerstvení a drobným zbožím.

Tento povinně volitelný předmět je praktickou výukou o reálném podnikání. Je vhodný pro ty, kteří se o podnikání chtějí něco bližšího dovědět a chtějí si ho i vyzkoušet v reálných podmínkách. Předmět je určen pro studenty oboru Obchodní akademie a pro obor OA se zaměřením na cizí jazyky (ostatní obory mají svoje vlastní specifické volitelné předměty).

Studenti vedou školní krámek pod patronací mezinárodní neziskové organizace JA CZECH, která přibližuje podnikání studentům celého světa. Tuto společnost přivedl do naší země Jan Tomáš Baťa. Vyučující funguje pouze jako mentor, tedy pomůže radou, dozoruje a dohlíží na průběh celého procesu. Vše ostatní je v režii účastníků tohoto vzdělávacího projektu. Nejprve se musí firma založit, což trvá zhruba 6 týdnů. Následně fungujeme jako společnost (dřívější „sdružení podnikatelů“). Musíme vymyslet název a logo společnosti, zvolit si ředitele, založit účet v bance, připravit novou vizuální podobu krámku, rozdělit si práci, vytvořit organizační strukturu a jasně definovat nejen vztahy nadřízenosti a podřízenosti, ale i vztahy spolupráce. V neposlední řadě je též nutné zajistit vstupní kapitál (dříve jsme vydávali i směnky, ale tím se celý proces přípravy neúměrně prodloužil - v posledních letech jsou tedy základním zdrojem financí vklady studentů).

Ve škole provedeme dotazníkový průzkum, abychom co nejlépe mohli sestavit sortiment a vymyslet, čím se odlišíme od předchozích ročníků. Následně už zbývá pouze nakoupit zboží a vyhotovit ceníky. Marži máme velmi nízkou – naší prioritou je vyzkoušet si podnikání a mít spokojené zákazníky, zisk je pro nás až druhořadý. Pro efektivní a rychlou komunikaci máme založen vlastní profil na Facebooku a pro zákazníky jsme byli letos nově k dispozici i na Instagramu. Slavnostní otevírání probíhá nejpozději ve druhé polovině října.

Po celou dobu studenti z ekonomického úseku evidují vše v peněžním deníku, vedou skladovou evidenci, každý týden provádí inventuru zboží, vyhotovují protokol tržeb, průběžně si vedou pokladní knihu, knihu přijatých faktur a též skladní karty ke každému druhu zboží. Denně se provádí přejímka pečiva a obden přejímka baget dle dodacích listů. Případné nedostatky se ihned reklamují a průběžně se také upravují objednávky podle měnící se poptávky. Zboží se musí každé ráno vhodně vystavi a upravit. V krámku dbáme na čistotu a hygienu a sázíme na ochotu a vstřícný klientský přístup podle hesla: „náš zákazník, náš pán“. Marketingový úsek zajišťuje slevové akce a akce na podporu prodeje a také trvalou propagaci. Výrobní úsek má na starosti kompletní provoz – nákup a prodej zboží. Kromě toho, že studenti pracují s reálnými penězi a doklady, učí se spoustě nových dovedností jako např. fungovat v týmu, operativně řešit vzniklé problémy, být zodpovědný vůči sobě i ostatním ve skupině, dotahovat úkoly do konce, předávat si včas mezi sebou informace týkající se provozu a vše pečlivě zaznamenávat.

Také je velmi důležité umět říci nekonfliktně svůj názor a umění diskutovat a slušně komunikovat v kritických situacích. Provoz krámku končí počátkem dubna, kdy začíná maturitní maraton. Musíme vyrovnat závazky, uzavřít všechny evidence, doprodat zbylé zboží a sestavit výroční zprávu vč. finanční analýzy. Na konci roku pak pro nižší ročníky a účastníky kurzu uspořádáme Valnou hromadu. Část tržeb každoročně věnujeme na charitu - studenti si sami určí, komu chtějí pomoci. Vše probíhá v demokratickém duchu.

Každoročně, zhruba od října (po otevření krámku), probíhá šestitýdenní kurz a názvem „Podnikání v praxi“. Zde se učíme spoustu užitečných věcí, jako například jak si vytvořit a sestavit reálný podnikatelský záměr nebo se správně prezentovat před potenciálními zákazníky. Vše probíhá pod vedením odborníků a lidí z firemní praxe a zároveň ve spolupráci s Technologickým centrem HK

Tento projekt probíhá i na FIM UHK

Centrum pomáhá především začínajícím podnikatelům, ale pomoc zde najdou i zaběhnuté firmy.
Nejlepší studentský podnikatelský záměr je následně odprezentován na UHK.
V roce 2019 jsme v rámci kraje získali krásné druhé místo s aplikací TAKE PLACE

Technologické centrum též dvakrát ročně v prostorách UHK organizuje akce

Všech zmíněných akcí se pravidelně účastníme.

Již několik let spolupracuji rovněž se spolkem „MŮŽEŠ PODNIKAT“ , který pro nás organizuje besedy s podnikateli z různých oblastí lidské činnosti. Tyto besedy jsou mezi studenty velmi oblíbené, jelikož jim dávají naději, že každý má šanci uspět a něco dokázat a záleží jen na jeho osobním přístupu, pracovitosti, cílevědomosti a podnikavosti.

Besedy realizujeme nejen v rámci tohoto předmětu, ale začali jsme je nově pořádat i pro studenty prvních ročníků a to hned po absolvování základních teoretických znalostí o podnikání v předmětu Ekonomika. Každý rok hledáme další možnosti, jak ještě více zpestřit a přiblížit studentům reálné podnikání v praxi škol.

Ukázky výzdoby prodejního okénka

Taste of MOA

Školní rok 2019/2020

Foodlandia

Školní rok 2018/2019

MOA King

Školní rok 2017/2018

Moala

Školní rok 2016/2017

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie