Zpracování informací, databáze, grafika a publikování

maturitní témata pro školní rok 2021/2022


Masarykova obchodní akademie, Jičín

obor: 18-20-M/01 Informační technologie

 1. Finanční matematika s využitím aplikace na PC
 2. Simplexova metoda
 3. Databázové modely, klíče, integrita
 4. Databázový systém MS Access – dotazy
 5. Datové typy v jazyce SQL
 6. Základy SQL – tvorba tabulky a dotazu
 7. Základy SQL – práce s více tabulkami
 8. Počítačová grafika - charakteristika, základní formáty a editory
 9. Barevné modely - charakteristika, použití - RGB, CMYK, HSV/HSB
 10. Prostředí grafického editoru CorelDRAW - nástroje pro tvorbu vektorového obrázku, práce s objekty, vlastnosti objektů převod vektorové grafiky na rastrovou a opačně
 11. Prostředí grafického editoru Corel PHOTO - PAINT - nástroje pro práci s objekty, vlastnosti objektů, vrstvy
 12. Tvorba www stránek - CSS
 13. PHP - charakteristika, základní příkazy, větvení, cykly
 14. PHP - metody GET a POST, práce s formuláři, proměnné, matematické operace
 15. PHP - práce s databází, prostředí phpMyAdmin
 16. 3D grafika - charakteristika, využití, proces tvorby modelu, reprezentace modelu, CAD/CAM systémy
 17. Solid Edge - základní nástroje pro modelování - vysunutí, odebrání vysunutím, zaoblení, zkosení - popis, ukázky
 18. Solid Edge - základní nástroje pro modelování - rotace, odebrání rotací, úkos, díra, násobení, další roviny - popis, ukázky
 19. Solid Edge - sestava, vazby
 20. Solid Edge - animace, výkresová dokumentace

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie