Písemná praktická zkouška

pro školní rok 2023/2024


Masarykova obchodní akademie, Jičín

obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Délka konání

 1. den: odborné ekonomické předměty
  • část ekonomická 120 min (ekonomické úlohy příklady řešené v excelu)
  • část účetnictví 120 min, (1 hodina ruční část + 1 hodina účetní agenda zpracovaná v programu POHODA *)
 2. den: odborné IT předměty
  • část IT 240 min (2,5 hodiny projekt PRG/ZID + 1,5 hodiny aplikace MS Office)

Termín

Práce se píšou ve dvou dnech 18. 4. – 19. 4. 2024.

Část EKO zahrnuje soubory ekonomických úloh z těchto oblastí:

 1. základní podnikové činnosti: zásobování, investiční a personální činnost podniku vč. mzdových výpočtů, plánování výroby a odbytu, financování podniku, zakladatelský rozpočet, náklady, výnosy, hospodářský výsledek, bod zvratu, kalkulace neúplných nákladů
 2. bankovnictví a úročení jednoduché a složené
 3. daňové propočty a daňová přiznání pro daně z příjmu
 4. sociální a zdravotní pojištění

Část UCE je zaměřena na vedení účetnictví v podnikatelských subjektech a zahrnuje:

 1. účetní případy z oblasti finančního účetnictví (účtové třídy 0 – 7)
 2. rozpočty a kalkulace
 3. vyhotovení a kontrola účetních dokladů
 4. účetní uzávěrka a závěrka

Část IT je zaměřena dle volitelných předmětů PRG/ZID  a zahrnuje:

 1. projekt algoritmizace a sestavení programu nebo projekt databázového systému
 2. úlohy vedoucí k využití aplikací MS Office

 

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie