Písemná praktická zkouška

pro školní rok 2020/2021


Masarykova obchodní akademie, Jičín

obor: 63-41-M/02 obchodní akademie
obor: 63-41-M/02 obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch

obor: 63-41-M/02 obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky

Délka konání

 1. Část ekonomika 180 min (2 hodiny ruční část + 1 hodina zpracování příkladu v excelu)
 2. Část účetnictví 180 min (2 hodiny ruční část + 1 hodina počítačové zpracování účetní agendy *)

Termín

Práce se píšou ve dvou dnech 19. 4. – 20. 4. 2022.

Část EKO zahrnuje soubory ekonomických úloh z těchto oblastí:

 1. základní podnikové činnosti
  • zásobování, skladová evidence a volba dodavatele
  • hospodaření s dlouhodobým majetkem, odepisování a investiční rozhodování
  • řízení lidských zdrojů vč. problematiky odměňování a mzdových výpočtů
  • plánování výroby a odbytu
  • financování podniku a zajišťování zdrojů, zakladatelský rozpočet
  • ekonomická stránka činnosti podniku – náklady, výnosy, hospodářský výsledek, bod zvratu, kalkulace neúplných nákladů
 2. bankovnictví a úročení jednoduché a složené
 3. daňové propočty a daňová přiznání pro daně z příjmu
 4. sociální a zdravotní pojištění

Část UCE je zaměřena na vedení účetnictví v podnikatelských subjektech a zahrnuje:

 1. účetní případy z oblasti finančního účetnictví (účtové třídy 0 - 7):
  • účtování o DLM
  • účtování o zásobách
  • účtování o krátkodobém finančním majetku a krátkodobé závazky
  • zúčtovací vztahy
  • kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  • náklady a výnosy
 2. rozpočty a kalkulace úplných nákladů
 3. vyhotovení a kontrola účetních dokladů
 4. účetní uzávěrka a závěrka

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie