Přijímací řízení


Aktuální informace pro uchazeče

Zápisový lístek ke vzdělávání a dotazník k adaptačnímu kurzu můžete předat osobně do čtvrtka 12. 5. 2022 do sekretariátu školy v pracovních dnech pondělí až čtvrtek od 7:30 - do 15:30, v  pátek od 7:30 do 14:00. Zápisový lístek musí být řádně vyplněn a podepsán uchazečem i zákonným zástupcem

Přihlášky ke studiu

 • Přihlášky ke studiu můžete předat osobně do sekretariátu školy v pracovních dnech pondělí až čtvrtek od 7:30 - do 15:30, pátek od 7:30 do 14:00.

 • Termín pro odevzdání přihlášek do 1. března 2022.

 • Adresa pro doručování přihlášek poštou:
  Masarykova obchodní akademie, Jičín,
  17. listopadu 220,
  506 11 Jičín

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme školní vzdělávací programy podle jednotlivého zaměření oboru.

 • 1. Obchodní akademie základní zaměření
 • 2. Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky
  obor otevřen od 1. 9. 2014, povinně 3 cizí jazyky od prvního ročníku
 • 3. Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch
  obor otevřen od 1. 9. 2013
 • 4. Obor Informační technologie se zaměřením na informatiku v ekonomice

Podrobnější informace zde naleznete 31. ledna 2022.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie