Přijímací řízení


Aktuální informace pro uchazeče

Úřední hodiny sekretariátu školy: pondělí až čtvrtek 7:30 - 15:30, pátek 7:30 - 14:30.

 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
   
  Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.  
   
  Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je 2. června 2021, druhý náhradní termín 3. června 2021.
 • Uchazeči o studium na střední školu s maturitní zkouškou budou konat v r. 2021 jednotnou přijímací zkoušku.


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme školní vzdělávací programy podle jednotlivého zaměření oboru.
 • 1. Obchodní akademie základní zaměření
 • 2. Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky
  obor otevřen od 1. 9. 2014, povinně 3 cizí jazyky od prvního ročníku
 • 3. Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch
  obor otevřen od 1. 9. 2013
 • 4. Obor Informační technologie se zaměřením na informatiku v ekonomice

Uchazeči o studium na střední školu s maturitní zkouškou budou konat v r. 2021 jednotnou přijímací zkoušku. Uchazeč skládá přijímací zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy). Přitom je mu umožněno konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.

Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Výsledek jednotné přijímací zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

Informace a kritéria hodnocení k přijímacímu řízení naleznete v sekci dokumenty.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie