Přijímací řízení


Aktuální informace pro uchazeče

 • Uchazeči o studium na střední školu s maturitní zkouškou budou konat v r. 2021 jednotnou přijímací zkoušku.
 • Kritéria přijímacího řízení zde budou zveřejněna nejpozději 30. 1. 2021.

Přihlášky ke studiu

 • Přihlášky ke studiu můžete předat osobně do sekretariátu školy v pracovních dnech pondělí až čtvrtek od 7:00 - do 15:30, pátek do 14:30.
 • Termín pro odevzdání přihlášek do 1. března 2021.
 • Adresa pro doručování přihlášek poštou:
  Masarykova obchodní akademie, Jičín,
  17. listopadu 220,
  506 11 Jičín

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme školní vzdělávací programy podle jednotlivého zaměření oboru.
 • 1. Obchodní akademie základní zaměření
 • 2. Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky
  obor otevřen od 1. 9. 2014, povinně 3 cizí jazyky od prvního ročníku
 • 3. Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch
  obor otevřen od 1. 9. 2013
 • 4. Obor Informační technologie se zaměřením na informatiku v ekonomice

Uchazeči o studium na střední školu s maturitní zkouškou budou konat v r. 2021 jednotnou přijímací zkoušku. Uchazeč skládá přijímací zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy). Přitom je mu umožněno konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.

Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Výsledek jednotné přijímací zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

Informace a kritéria hodnocení k přijímacímu řízení naleznete v sekci dokumenty.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?