Programování, grafika a publikování v předmětech ICT

maturitní témata pro školní rok 2023/2024


Masarykova obchodní akademie, Jičín

obor: 18-20-M/01 Informační technologie

 1. Rozdělení jazyků, tělo programu, datové typy jednoduché - rozdělení, práce s proměnnou a konstantou, lokální a globální proměnná
 2. Datové typy strukturované - string, pole, soubor
 3. Řídící struktury programovacího jazyka - větvení, cykly
 4. Podprogramy - funkce, procedura, rekurzivní volání podprogramu
 5. OOP - třída, objekt, atribut, metoda, vlastnosti OOP
 6. Vizuální objekty - vlastnosti vizuálních objektů, události a jejich zpracování
 7. Tvorba statického webu - jazyk HTML, zápis jazyka, struktura kódu stránky, HTML5
 8. Tvorba statického webu - jazyk CSS, zápis jazyka, propojení jazyka CSS a HTML, CSS3
 9. Tvorba dynamického webu - jazyk PHP, charakteristika jazyka, příkazy jazyka
 10. Tvorba dynamického webu - formuláře na webu, metody POST a GET, session, cookies
 11. Třídící algoritmy - rozdělení, popis jednoduchých třídících algoritmů
 12. Počítačová grafika - charakteristika, základní formáty a editory
 13. Barevné modely - charakteristika, použití - RGB, CMYK, HSV/HSB
 14. Prostředí grafického editoru CorelDRAW - nástroje pro tvorbu vektorového obrázku, práce s objekty, vlastnosti objektů převod vektorové grafiky na rastrovou a opačně
 15. Prostředí grafického editoru Corel PHOTO - PAINT - nástroje pro práci s objekty, vlastnosti objektů, vrstvy
 16. 3D grafika - charakteristika, využití, proces tvorby modelu, reprezentace modelu, CAD/CAM systémy
 17. Solid Edge - základní nástroje pro modelování - vysunutí, odebrání vysunutím, zaoblení, zkosení - popis, ukázky
 18. Solid Edge - základní nástroje pro modelování - rotace, odebrání rotací, úkos, díra, násobení, další roviny - popis, ukázky
 19. Solid Edge - sestava, vazby
 20. Solid Edge - animace, výkresová dokumentace

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie