Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025


Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Zveřejněno dne: 15. 5. 2024

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné podobě nevyhotovuje a nezasílá se.

 

Informace pro přijaté uchazeče naleznete zde.


© Masarykova obchodní akademie