Školní poradenské pracoviště


Výchovné poradenství - Metodik prevence - Kariérní poradenství

Milé žákyně, milí žáci, neváhejte se na mě obrátit mimo jiné i v následujících situacích:
 • Nestíhám učení a nezvládám studijní povinnosti
 • V poslední době jsem se zhoršil(a) v jednom nebo více předmětech
 • Na základní škole jsem měl(a) uznanou specifickou poruchu učení
 • Mám problém s rodiči, učitelem, spolužáky, kamarády nebo s někým jiným?
 • Mám podezření na výskyt šikany
 • Mám podezření na výskyt nebo používání drog nebo alkoholu na škole
 • Váhám, jestli mám po maturitě jít dál studovat nebo jít do práce
 • Potřebuji poradit sepsat životopis a připravit se na pracovní pohovor
 • Něco (cokoli) mě tíží a potřebuji si o tom s někým popovídat.

Ing. Kateřina Vasilová

kabinet v 1. patře na chodbě proti parku

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
úterý, 09:35 - 10:20 (předchozí domluva nutná)

dále dle individuální domluvy termínu návštěvy v odpoledních hodinách

Zákonné vymezení

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Výchovný poradce plní především tyto konkrétní úkoly

 • profesní a kariérní poradenství - věnuje pozornost systematické informační činnosti významné pro volbu dalšího studia nebo jiné formy přípravy pro volbu povolání studentů
 • poskytuje individuální konzultace studentům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů
 • pečuje o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • v případě nutnosti zprostředkovává styk s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky školy – učiteli, třídními učiteli a vychovateli domova mládeže

Metodik prevence plní především tyto konkrétní úkoly

 • vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování
 • spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky v oblasti prevence
 • zpracovává a realizuje „Preventivní program školy“
 • řeší ve škole násilné chování, užívání návykových látek, kriminalitu, rasismus a xenofobii, apod.

Ve spolupráci s ostatními pedagogy školy se bude snažit budovat prostředí školy, které bude respektovat tyto zásady

 • Chráníme slabší
 • Pomáháme si navzájem bez vypočítavosti
 • Respektujeme odlišnost
 • Jsme empatičtí k druhým osobám
 • Nebojíme se požádat o pomoc - Vyhledat pomoc neznamená být neschopným jedincem
 • Konflikty řešíme vždy s chladnou hlavou
 • Vyslechneme a respektujeme názor druhého

Kariérový poradce plní především tyto konkrétní úkoly

 • věnuje pozornost systematické informační činnosti významné pro volbu dalšího studia nebo jiné formy přípravy pro volbu povolání studentů
 • exkurze do výrobních podniků se zaměřením na oblast obchodu a administrativy, potenciálních pracovních míst pro absolventy
 • zprostředkování nabídek volných pracovních míst pro žáky čtvrtých ročníků a absolventy
 • poskytuje žákům širokou paletu užitečných informací z oblasti své působnosti prostřednictvím online nástěnky https://padlet.com/svanda/kari-rov-poradenstv-moa-ji-n-nqesk0ytlky0jibj

Buď v bezpečí

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie