Projekt Erasmus+
"Mobilita pracovníků škol"


V průběhu uplynulých prázdnin se ukončil dva roky trvající projekt s názvem KA101 Mobilita pracovníků škol v rámci programu Erasmus+, což je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve sféře vzdělávání a v odborné přípravě.

Projekt byl zaměřen na rozšíření vzdělávání pedagogických pracovníků ve výuce španělského jazyka. Proběhl úspěšně a přinesl mnoho nových podnětů do výuky španělštiny. Byl také přípravnou fází pro zahraniční pracovní stáže našich studentů ve Španělsku.

Naše škola plánuje rozšířit doposud organizované zahraniční pracovní stáže studentů v Anglii i do dalších zemí, což je v tomto případě Španělsko.

Proto se tento projekt, kterého se účastnil jeden pedagogický pracovník naší školy, realizoval ve španělské Malaze, v malebném městě, kde by měli naši studenti vykonávat své zahraniční pracovní stáže a získávat zde své jazykové a pracovní zkušenosti. Je to skvělá příležitost, jak si ne jenom zdokonalit své jazykové znalosti, ale také se seznámit se zahraničním trhem práce, se způsobem výkonu práce determinovaným nejenom druhem zaměstnání, ale i zvyky v dané zemi.

Zahraniční pracovní stáže trvají dva až tři týdny a studenti, kteří se jich zúčastní, mohou svoji povinnou praxi, která se koná z pravidla ve třetím ročníku, uskutečnit právě zde.

V Jičíně 18. 9. 2018

Zpráva o zahájení projektu

Dům zahraniční spolupráce Praha schválil naší škole v rámci výběrového řízení programu Erasmus+ školní vzdělávání grant s názvem KA101 Mobilita pracovníků škol. Projekt trvající dva roky je zaměřen na rozšíření vzdělávání pedagogických pracovníků ve výuce španělského jazyka a bude přípravnou fází pro zahraniční pracovní stáže našich studentů ve Španělsku.

Projekt je finančně podpořen Evropskou komisí prostřednictvím programu Erasmus+.

V Jičíně 25. 6. 2017


© Masarykova obchodní akademie