Šablony MOA 2019


ŠABLONY MOA 2019 s registračním číslem
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016374 probíhají na naší škole od 1.9.2019 do 31.8.2021.

Je realizováno:

 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

  osmnáct šablon

 • Klub pro žáky SŠ

  šest šablon

 • Vzájemná spolupráce pedagogů

  jedna šablona

 • Tandemová výuka

  dvě šablony

 • DVPP 8 hod.

  osmnáct šablon

Celkem je zapojeno 15 pedagogů.


© Masarykova obchodní akademie