Obchodní akademie
se zaměřením na cestovní ruch


Kód oboru: 63-41-M/02 Obor obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch

Popis oboru

U zaměření na cestovní ruch se základní odborné kompetence obchodní akademie od 3. ročníku rozšiřují o profilové předměty cestovního ruchu. Žáci získají specifické znalosti v předmětech: metodika průvodcovské činnosti, geografie CR, dějiny kultury, ekonomika CR a technika služeb CR. Důraz klademe i na jazykovou vybavenost našich absolventů včetně odborné terminologie. Teoretickou výuku doplňujeme exkurzemi do provozoven CR či návštěvou výstav a veletrhů CR. Žáci si samostatně vyzkoušejí komentovanou prohlídku města a jeho pamětihodností. U maturitní zkoušky žáci tohoto oboru vedle povinných předmětů - český jazyk, anglický jazyk, ekonomika - skládají soubornou profilovou zkoušku z výše uvedených odborných předmětů.

Profil absolventů

Žáci oboru Obchodní akademie se během studia naučí aplikovat získané odborné vědomosti v jednotlivých činnostech podniku. Orientují se i v platné legislativě. Jsou schopni mimo jiné samostatně vést účetnictví včetně sestavení účetní závěrky. Vytvářejí dokumenty související se vznikem, změnou a zánikem pracovně-právních vztahů, jako jsou například: pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či pracovní činnosti, výpovědi aj; ale také ostatní dokumenty týkající se provozu podniku a obchodních vztahů (např. kupní smlouvy). Samozřejmostí je vyhotovování účetních a daňových dokladů. Absolvent provádí propočty dlouhodobého a oběžného majetku - např. výpočet potřeby nákupu, normování, kalkulace výrobků, služeb, odpisy dlouhodobého majetku aj. Stanoví také daňovou povinnost k jednotlivým daním a umí vyhotovit příslušná daňová přiznání. Orientují se také v základech marketingových strategií a managementu.

Absolventi oboru Obchodní akademie působí hlavně v ekonomické sféře. V podnicích a nadnárodních společnostech nejčastěji pracují jako účetní, ekonomové, rozpočtáři, ale také jako personalisté nebo marketéři. Uplatnění nalézají i v oblasti daňového poradenství a auditu, v bankách, na finančních úřadech, zdravotních pojišťovnách, ve správách sociálního zabezpečení a dalších úřadech státní správy a samosprávy. V rámci kvalitní několikaleté přípravy jsou schopni si sami založit a vést podnik.

Absolventi oboru OA se zaměřením na cestovní ruch se stávají pracovníky cestovních kanceláří, delegáty v zahraničí. Nacházejí uplatnění i u dalších poskytovatelů služeb cestovního ruchu, např. v hotelech, stravovacích zařízeních či v informačních centrech.

Uplatnění absolventů MOA Jičín na trhu práce je dobré. Firmy i úřady respektují vysokou úroveň přípravy a dlouholetou tradici školy. Mnozí absolventi však dávají přednost pokračování v dalším studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?

Využijte také možnost se k nám podívat během Dne otevřených dveří nebo si přečtěte co o nás říkají naši absolventi.

© Masarykova obchodní akademie