Obchodní akademie


Kód oboru: 63-41-M/02 Obor obchodní akademie

Popis oboru

Klasický čtyřletý obor Obchodní akademie je kvalitní přípravou pro další studium na vysokých školách, ale i pro praxi, ať už v podobě zaměstnání nebo založení vlastního podnikání.

Během studia klademe důraz především na výuku odborných ekonomických předmětů, ale také dvou cizích jazyků včetně cizojazyčné obchodní korespondence či na práci s PC (zejména MS Office). Absolvent získává vědomosti z účetnictví, z daňové soustavy, z ekonomiky podniku, ale i z všeobecně vzdělávacích humanitních předmětů včetně matematiky a práva. Pedagogové i žáci společně intenzivně pracují na kvalitní přípravě nejen na společnou státní maturitu, ale i na profilovou maturitu z odborných ekonomických předmětů. Vedle předání znalostí se snažíme o to, aby absolventi odcházeli i s dovednostmi a kompetencemi, které uplatní a rozvinou ve svém dalším životě.

Všichni absolventi se již v prvním ročníku naučí psát na klávesnici všemi deseti prsty. Ve třetím, event. ve čtvrtém ročníku mohou díky znalostem získaným v předmětu Písemná a elektronická komunikace skládat státní zkoušku ze psaní na klávesnici a úpravy dokumentů na PC dle ČSN 01 6910, jejíž znalost je vyžadována např. ve státní správě. Ve třetím a čtvrtém ročníku v předmětu Účetnictví žáci proniknou do “tajů” účetního softwaru Pohoda, který se hojně využívá v menších a středních firmách. Profilovou část maturitní zkoušky zpracovávají maturanti právě v tomto programu.

Obor Obchodní akademie lze studovat bez zaměření nebo se zaměřením na cizí jazyky nebo na cestovní ruch.

Ve 3. a 4. ročníku si studenti zvolí ze 2 bloků volitelných předmětů:

BLOK A je zaměřený na cestovní ruch a obsahuje následující povinně volitelné předměty:

  • Geografie CR
  • Ekonomika CR
  • Metodika průvodcovské činnosti
  • Technika služeb CR
  • Fiktivní firma

Blok B je zamařený na rozšířenou obchodní akademii a obsahuje tyto povinné předměty:

  • Veřejná správa
  • Pokročilá obchodní korespondence
  • Aplikovaná ekonomie
  • Daně 

Profil absolventů

Žáci oboru Obchodní akademie se během studia naučí aplikovat získané odborné vědomosti v jednotlivých činnostech podniku. Orientují se i v platné legislativě. Jsou schopni mimo jiné samostatně vést účetnictví včetně sestavení účetní závěrky. Vytvářejí dokumenty související se vznikem, změnou a zánikem pracovně-právních vztahů, jako jsou například: pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či pracovní činnosti, výpovědi aj; ale také ostatní dokumenty týkající se provozu podniku a obchodních vztahů (např. kupní smlouvy). Samozřejmostí je vyhotovování účetních a daňových dokladů. Absolvent provádí propočty dlouhodobého a oběžného majetku - např. výpočet potřeby nákupu, normování, kalkulace výrobků, služeb, odpisy dlouhodobého majetku aj. Stanoví také daňovou povinnost k jednotlivým daním a umí vyhotovit příslušná daňová přiznání. Orientují se také v základech marketingových strategií a managementu.

Absolventi oboru Obchodní akademie působí hlavně v ekonomické sféře. V podnicích a nadnárodních společnostech nejčastěji pracují jako účetní, ekonomové, rozpočtáři, ale také jako personalisté nebo marketéři. Uplatnění nalézají i v oblasti daňového poradenství a auditu, v bankách, na finančních úřadech, zdravotních pojišťovnách, ve správách sociálního zabezpečení a dalších úřadech státní správy a samosprávy. V rámci kvalitní několikaleté přípravy jsou schopni si sami založit a vést podnik.

Uplatnění absolventů MOA Jičín na trhu práce je dobré. Firmy i úřady respektují vysokou úroveň přípravy a dlouholetou tradici školy. Mnozí absolventi však dávají přednost pokračování v dalším studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?

Využijte také možnost se k nám podívat během Dne otevřených dveří nebo si přečtěte co o nás říkají naši absolventi.

© Masarykova obchodní akademie