Obchodní akademie


Kód oboru: 63-41-M/02 Obor obchodní akademie

Popis oboru

Klasický čtyřletý obor Obchodní akademie je kvalitní přípravou pro další studium na vysokých školách, ale i pro praxi, ať už v podobě zaměstnání nebo založení vlastního podnikání.

Během studia klademe důraz především na výuku odborných ekonomických předmětů, ale také dvou cizích jazyků včetně cizojazyčné obchodní korespondence či na práci s PC (zejména MS Office). Absolvent získává vědomosti z účetnictví, z daňové soustavy, z ekonomiky podniku, ale i z všeobecně vzdělávacích humanitních předmětů včetně matematiky a práva. Pedagogové i žáci společně intenzivně pracují na kvalitní přípravě nejen na společnou státní maturitu, ale i na profilovou maturitu z odborných ekonomických předmětů. Vedle předání znalostí se snažíme o to, aby absolventi odcházeli i s dovednostmi a kompetencemi, které uplatní a rozvinou ve svém dalším životě.

Všichni absolventi se již v prvním ročníku naučí psát na klávesnici všemi deseti prsty. Ve třetím, event. ve čtvrtém ročníku mohou díky znalostem získaným v předmětu Písemná a elektronická komunikace skládat státní zkoušku ze psaní na klávesnici a úpravy dokumentů na PC dle ČSN 01 6910, jejíž znalost je vyžadována např. ve státní správě. Ve třetím a čtvrtém ročníku v předmětu Účetnictví žáci proniknou do “tajů” účetního softwaru Pohoda, který se hojně využívá v menších a středních firmách. Profilovou část maturitní zkoušky zpracovávají maturanti právě v tomto programu.

Obor Obchodní akademie lze studovat bez zaměření nebo se zaměřením na cizí jazyky nebo na cestovní ruch.

Profil absolventů

Žáci oboru Obchodní akademie se během studia naučí aplikovat získané odborné vědomosti v jednotlivých činnostech podniku. Orientují se i v platné legislativě. Jsou schopni mimo jiné samostatně vést účetnictví včetně sestavení účetní závěrky. Vytvářejí dokumenty související se vznikem, změnou a zánikem pracovně-právních vztahů, jako jsou například: pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či pracovní činnosti, výpovědi aj; ale také ostatní dokumenty týkající se provozu podniku a obchodních vztahů (např. kupní smlouvy). Samozřejmostí je vyhotovování účetních a daňových dokladů. Absolvent provádí propočty dlouhodobého a oběžného majetku - např. výpočet potřeby nákupu, normování, kalkulace výrobků, služeb, odpisy dlouhodobého majetku aj. Stanoví také daňovou povinnost k jednotlivým daním a umí vyhotovit příslušná daňová přiznání. Orientují se také v základech marketingových strategií a managementu.

Absolventi oboru Obchodní akademie působí hlavně v ekonomické sféře. V podnicích a nadnárodních společnostech nejčastěji pracují jako účetní, ekonomové, rozpočtáři, ale také jako personalisté nebo marketéři. Uplatnění nalézají i v oblasti daňového poradenství a auditu, v bankách, na finančních úřadech, zdravotních pojišťovnách, ve správách sociálního zabezpečení a dalších úřadech státní správy a samosprávy. V rámci kvalitní několikaleté přípravy jsou schopni si sami založit a vést podnik.

Uplatnění absolventů MOA Jičín na trhu práce je dobré. Firmy i úřady respektují vysokou úroveň přípravy a dlouholetou tradici školy. Mnozí absolventi však dávají přednost pokračování v dalším studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?

Využijte také možnost se k nám podívat během Dne otevřených dveří nebo si přečtěte co o nás říkají naši absolventi.

© Masarykova obchodní akademie