Informatika v ekonomice


Kód oboru: 18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP Informatika v ekonomice)

Popis oboru

V oboru Informatika v ekonomice se prolínají v dnešní době dva velmi důležité obory: informatika a ekonomika podniku. Na jedné straně získají absolventi znalosti potřebné pro bezproblémové uplatnění v oboru IT. Výuku v této oblasti zaměřujeme zejména na programování, počítačové sítě, na elektronické publikování a databázové programy, ale i efektivní vyhledávání zdrojů informací a práci s nimi. ICT dovednosti si žáci dále rozšíří o oblast ekonomickou, získají znalosti z účetnictví i z pracovního práva. Nedílnou součástí studijního programu jsou dva cizí jazyky. Žáky připravujeme pro práci kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomických projektů s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií.

Profil absolventů

Absolvent oboru Informatika v ekonomice získá všeobecné i odborné vzdělání nezbytné pro výkon různorodých činností z oblasti informačních technologií. Je schopen pracovat s počítačem a jeho základním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT, umí využít adekvátní zdroje informací a efektivně s nimi nakládat. Dále ovládá základy ekonomiky, účetnictví a obchodní korespondence.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?

Využijte také možnost se k nám podívat během Dne otevřených dveří nebo si přečtěte co o nás říkají naši absolventi.

© Masarykova obchodní akademie