Školní přijímací zkouška z AJ 


Školní přijímací zkouška z anglického jazyka pouze pro obor Obchodní akademie, školní vzdělávací program OA se zaměřením na cizí jazyky se bude sestávat z jazykového testu na úrovni A2. Úlohy budou podobné úlohám vzorového testu, ale přijímací řízení nebude obsahovat všechny jeho úlohy. Přijímací zkouška nebude obsahovat poslechová cvičení. 


© Masarykova obchodní akademie