Výsledková listina přijímacího řízení 2022/2023 v náhradním termínu


 

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Školní vzdělávací program:

  • Obchodní akademie
  • Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch
  • Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky

Zpracováno dne: 19. 5. 2022
Zveřejněno dne: 19. 5. 2022

Seznam nepřijatých uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí:

Registrační číslo
uchazeče
Body Výsledek
Přijímací zkouška celkem
ČJ MA celkem
168 25 20 4 24 49 nepřijat

Mgr. Ondřej Švanda v. r.


© Masarykova obchodní akademie