Výsledková listina přijímacího řízení 2021/2022


Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 18-20-M/01 Informační technologie
Školní vzdělávací program: Informatika v ekonomice
Zpracováno dne: 19. 5. 2021
Zveřejněno dne: 19. 5. 2021

Seznam přijatých uchazečů:

Registrační číslo
uchazeče
Body Umístění Výsledek
ZK Celkem
301 43 86 129 1. přijat
410 38 75 113 2. přijat
407 42 67 109 3. přijat
413 30 78 108 4. přijat
404 35 66 101 5. přijat
417 44 56 100 6. přijat
406 43 56 99 7. - 8. přijat
402 40 59 99 7. - 8. přijat
308 42 56 98 9. - 10. přijat
305 29 69 98 9. - 10. přijat
405 36 57 93 11. přijat
408 36 56 92 12. přijat
401 43 47 90 13. přijat
415 33 57 90 14. přijat
        15.  

V seznamu přijatých uchazečů muselo být v souladu s platnými předpisy vyhrazeno 1 místo pro uchazeče z náhradního termínu.

Svůj úmysl vzdělávat se na MOA Jičín musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejní seznamu přijatých uchazečů, tj. do 2. června 2021. Zároveň prosíme o vyplnění online dotazníku také do 2. června 2021.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Poučení
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na MOA Jičín, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí. Na uvolněné místo budou přijímáni uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a v zákonné lhůtě podali odvolání.

Mgr. Ondřej Švanda v. r.

Výsledková listina přijímacího řízení 2021/2022


Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 18-20-M/01 Informační technologie
Školní vzdělávací program: Informatika v ekonomice
Zpracováno dne: 19. 5. 2021
Zveřejněno dne: 19. 5. 2021

Seznam nepřijatých uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí:

Registrační číslo
uchazeče
Body Umístění Výsledek
ZK Celkem
309 35 51 86 16. nepřijat
411 37 46 83 17. nepřijat
403 24 59 83 18. nepřijat
306 26 54 80 19. nepřijat
409 31 45 76 20. nepřijat
302 34 34 68 21. nepřijat
307 22 41 63 22. nepřijat
416 25 32 57 24. nepřijat
412 32 25 57 23. nepřijat
304 26 30 56 25. nepřijat
303 23 31 54 26. nepřijat

Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání. Toto odvolání lze podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání ke stažení zde.

Mgr. Ondřej Švanda v. r.


© Masarykova obchodní akademie