Výsledková listina přijímacího řízení 2021/2022


Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Školní vzdělávací program:

  • Obchodní akademie
  • Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch
  • Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky

Zpracováno dne: 19. 5. 2021
Zveřejněno dne: 19. 5. 2021

Seznam přijatých uchazečů:

Registrační číslo
uchazeče
Body Umístění Výsledek
ZK Celkem
103 50 92 142 1. přijat
231 49 83 132 2. přijat
225 50 80 130 3. přijat
125, 216 50 79 129 4. přijat
224 50 77 127 5. - 6. přijat
249 46 81 127 5. - 6. přijat
142 44 82 126 7. přijat
113, 209 50 73 123 8. přijat
157 48 73 121 9. přijat
201 44 75 119 10. přijat
244 50 68 118 11. - 12. přijat
222 48 70 118 11. - 12. přijat
102, 202 46 71 117 13. přijat
168 50 66 116 14. - 16. přijat
146 47 69 116 14. - 16. přijat
106 49 67 116 14. - 16. přijat
214 50 65 115 17. - 18. přijat
131 43 72 115 17. - 18. přijat
248 49 65 114 19. - 20. přijat
122, 213 47 67 114 19. - 20. přijat
108 43 70 113 21. přijat
132 47 65 112 22. - 24. přijat
204 43 69 112 22. - 24. přijat
135 44 68 112 22. - 24. přijat
221 40 71 111 25. přijat
118 42 67 109 26. přijat
153 30 78 108 27. přijat
243 50 57 107 28. - 29. přijat
205 43 64 107 28. - 29. přijat
137 47 58 105 30. - 31. přijat
264 44 61 105 30. - 31. přijat
235 33 70 103 32. přijat
148 44 57 101 33. - 35. přijat
115 45 56 101 33. - 35. přijat
112 35 66 101 33. - 35. přijat
162 44 56 100 36. - 38. přijat
246 43 57 100 36. - 38. přijat
234 37 63 100 36. - 38. přijat
203 45 53 98 39. - 40. přijat
207 38 60 98 39. - 40. přijat
116 43 54 97 41. přijat
159 47 49 96 42. - 43. přijat
152, 241 42 54 96 42. - 43. přijat
247 38 57 95 44. přijat
220 50 44 94 45. - 47. přijat
149 44 50 94 45. - 47. přijat
105 40 54 94 45. - 47. přijat
110, 206 38 55 93 48. přijat
119 40 52 92 49. přijat
101 43 47 90 50. - 51. přijat
232 38 52 90 50. - 51. přijat
139 42 47 89 52. - 54. přijat
210 35 54 89 52. - 54. přijat
144 38 51 89 52. - 54. přijat
259 33 55 88 55. - 56. přijat
215 39 49 88 55. - 56. přijat
236 42 43 85 57. - 61. přijat
165 29 56 85 57. - 61. přijat
257 35 50 85 57. - 61. přijat
240 32 53 85 57. - 61. přijat
219 27 58 85 57. - 61. přijat
136 34 49 83 62. - 64. přijat
238 34 49 83 62. - 64. přijat
151 37 46 83 62. - 64. přijat
242 40 42 82 65. - 67. přijat
128 35 47 82 65. - 67. přijat
107 32 50 82 65. - 67. přijat
251 38 43 81 68. - 69. přijat
208 32 49 81 68. - 69. přijat
154 36 44 80 70. - 71. přijat
250 26 54 80 70. - 71. přijat
160 32 46 78 72. - 75. přijat
169 34 44 78 72. - 75. přijat
233 25 53 78 72. - 75. přijat
124 27 51 78 72. - 75. přijat
253 40 37 77 76. - 77. přijat
223 34 43 77 76. - 77. přijat
150, 239 35 41 76 78. přijat
127, 217 22 54 76 79. přijat
245 17 59 76 80. přijat
        81.  

V seznamu přijatých uchazečů muselo být v souladu s platnými předpisy vyhrazeno 1 místo pro uchazeče z náhradního termínu.

Svůj úmysl vzdělávat se na MOA Jičín musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejní seznamu přijatých uchazečů, tj. do 2. června 2021. Zároveň prosíme o vyplnění online dotazníku také do 2. června 2021.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Poučení
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na MOA Jičín, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí. Na uvolněné místo budou přijímáni uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a v zákonné lhůtě podali odvolání.

Mgr. Ondřej Švanda v. r.

Výsledková listina přijímacího řízení 2021/2022


 

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Školní vzdělávací program:

  • Obchodní akademie
  • Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch
  • Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky

Zpracováno dne: 19. 5. 2021
Zveřejněno dne: 19. 5. 2021

Seznam nepřijatých uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí:

Registrační číslo
uchazeče
Body Umístění Výsledek
ZK Celkem
121, 212 31 44 75 82. nepřijat
134 26 49 75 83. nepřijat
252 21 53 74 84. nepřijat
129, 218 43 29 72 85. nepřijat
254 30 41 71 86. nepřijat
126 38 32 70 87. nepřijat
167 30 39 69 88. nepřijat
262 22 47 69 89. nepřijat
123 41 26 67 90. nepřijat
230 28 39 67 91. nepřijat
228 23 44 67 92. nepřijat
138 28 39 67 93. nepřijat
130 13 53 66 94. nepřijat
104 37 28 65 95. nepřijat
229 31 34 65 96. nepřijat
120, 211 18 47 65 97. nepřijat
133 27 34 61 98. nepřijat
141 26 34 60 99. nepřijat
258 18 42 60 100. nepřijat
140 32 25 57 101. nepřijat
147 25 32 57 102. nepřijat
109 23 34 57 103. nepřijat
156 20 37 57 104. nepřijat
226 26 30 56 105. nepřijat
255 26 27 53 106. nepřijat
256 20 33 53 107. nepřijat
117 12 41 53 108. nepřijat
266 23 29 52 109. nepřijat
227 14 38 52 110. nepřijat
111 19 32 51 111. nepřijat
163, 261 12 35 47 112. nepřijat
114 21 22 43 113. nepřijat
155 18 23 41 114. nepřijat
263 3 38 41 115. nepřijat
237 14 26 40 116. nepřijat
143 7 32 39 117. nepřijat
161 19 17 36 118. nepřijat
166 13 23 36 119. nepřijat

Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání. Toto odvolání lze podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání ke stažení zde.

Mgr. Ondřej Švanda v. r.

 

Výsledková listina přijímacího řízení 2021/2022


 

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Školní vzdělávací program:

  • Obchodní akademie
  • Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch
  • Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky

Zpracováno dne: 19. 5. 2021
Zveřejněno dne: 19. 5. 2021

Seznam nepřijatých uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí:

Registrační číslo
uchazeče
Body Výsledek
ZK Celkem
265 6 22 28 nepřijat
145 0 23 23 nepřijat

Mgr. Ondřej Švanda v. r.


© Masarykova obchodní akademie