Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024


Profilová část maturitní zkoušky se skládá z 3 povinných a nejvýše 2 nepovinných zkoušek.

V souladu § 79 zák. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a podle vyhl. MŠMT č. 177/2009 Sb. v platném znění určuji tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek, včetně jejich forem, termínů konání a témat:

studijní obor Obchodní akademie 63-41-M/02
studijní obor Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky 63-41-M/02

Zkoušky navazující na společnou část MZ

 1. Český jazyk a literatura
  • forma: ústní
  • termín: 4.A, 4.B 20. 5. 2024 - 24. 5. 2024
 2. Anglický jazyk 
  • forma: ústní
  • termín: 4.A, 4.B 20. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Povinné zkoušky

 1.  Ekonomika
  • forma: ústní
  • termín: 4.A, 4.B 20. 5. 2024 - 24. 5. 2024
 2. Volitelná zkouška
  • forma: ústní
  • termín: 4.A, 4.B 20. 5. 2024 - 24. 5. 2024
   • matematika
   • informační technologie
   • účetnictví
   • anglický jazyk
   • německý jazyk
   • ruský jazyk
   • španělský jazyk
 3. Praktická zkouška z ekonomiky a účetnictví
  • forma: praktická zk.
  • termín: 16. – 17. 4. 2024

Volitelná zkouška z cizího jazyka musí být z jiného jazyka než u společné části MZ a zvolený předmět musí splňovat podmínku podle § 14 odst. 1 vyhl. č. 177/2009 Sb.

Nepovinné zkoušky

 • forma: ústní
 • termín: 4.A, 4.B 20. 5. 2024 - 24. 5. 2024
  • matematika
  • informační technologie
  • účetnictví
  • anglický jazyk
  • německý jazyk
  • ruský jazyk
  • španělský jazyk

Nepovinná zkouška nesmí být ze stejného předmětu jako u společné části a profilové části MZ a zvolený předmět musí splňovat podmínku podle § 14 odst. 1 vyhl. č. 177/2009 Sb. Žák si může zvolit max. 2 nepovinné zkoušky.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie