Vstupní znalostní test z anglického jazyka


Vážení (budoucí) studenti 1. ročního Masarykovy obchodní akademie, Jičín,
 
dovoluji si Vás požádat o vyplnění vstupního znalostního testu z anglického jazyka do 30. 6. 2021. 
 
Test se týká pouze oboru OA se základním zaměřením a oboru OA se zaměřením na cestovní ruch. 
 
 
Test má za cíl zjistit Vaše skutečné znalosti, na jejichž základě Vám budeme moci poskytnout odpovídající a kvalitní vzdělání. Z tohoto důvodu vypracujte test sami bez cizí pomoci a bez slovníku
 
Děkujeme.

Pro pohodlnější vyplňování je možné otevřít test dvakrát ve dvou oknech. Umístěte je vedle sebe, do jednoho testu vyplňujte odpovědi a ve druhém zobrazte texty. Po dokončení odešlete pouze test s vyplněnými odpověďmi. Texty lze samozřejmě i vytisknout.

Přeji Vám mnoho úspěchů při vyplňování testu, krásné a zasloužené prázdniny.
 
Budu se těšit na setkání s Vámi 1. 9. 2021 na naši obchodní akademii.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Švanda
ředitel školy

© Masarykova obchodní akademie