Výsledky voleb do Školské rady


 

 Výsledky voleb

do  Školské rady při Masarykově obchodní akademii, Jičín volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky

 1. Jednotliví kandidáti získali tento počet hlasů:
  1. p. Hubaček Libor (53 hlasů)
  2. p. RNDr. Jarolímek Tomáš, Ph.D. (101 hlasů)
  3. p. Jedličková Jana (58 hlasů)
  4. p. Poláčková Markéta (65 hlasů)
 2.  Volby jsou platné a do Školské rady při Masarykově obchodní akademii, Jičín byli zvoleni
  1.   p. RNDr. Jarolímek Tomáš, Ph.D.
  2.   p. Poláčková Markéta  


Výsledky voleb 

do Školské rady při Masarykově obchodní akademii, Jičín volených pedagogickými pracovníky školy

 1.  Jednotliví kandidáti získali tento počet hlasů:
  1. Mgr. Dubská Stanislava (11 hlasů)
  2. Mgr. Fejfarová Jaroslava (14 hlasů)
  3. Ing.  Charousková Tereza (13 hlasů)
  4. Mgr. Peterka Martin (17 hlasů)
 2. Volby jsou platné a do Školské rady při Masarykově obchodní akademii, Jičín byli zvoleni
  1. Mgr. Peterka Martin
  2. Mgr. Fejfarová Jaroslava

 Za zřizovatele byli jmenováni do Školské rady při Masarykově obchodní akademii, Jičín   

 1. Hlavatý Matěj
 2. Ing. Puš Martin

V Jičíně dne 20. září 2021


© Masarykova obchodní akademie