Zahraniční lektoři


Marcia Kristine Tveidt

anglický jazyk
1992 –⁠ 1993
rodilá mluvčí

Sophia Parker

anglický jazyk
1993 –⁠ 1994
rodilá mluvčí

Charles W. Scarborough

anglický jazyk
1994 –⁠ 1995
rodilý mluvčí

Pounder Simon J.

anglický jazyk
1994 –⁠ 1996
rodilý mluvčí

Martin Jonathan Pils

anglický jazyk
1996 –⁠ 2001
rodilý mluvčí

George Shield

anglický jazyk
2001 –⁠ 2002
rodilý mluvčí

Scott Hansen

anglický jazyk
2002 –⁠ 2003
rodilý mluvčí

© Masarykova obchodní akademie