100 let Masarykovy obchodní akademie, Jičín


Škola za Protektorátu 1939 – 1945

Po obsazení zbylého území naší republiky německou armádou a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 nastává v historii naší školy smutné období. Do Jičína přicházejí okupanti.

Protektorátní správa prostřednictvím kolaborujícího ministerstva školství a národní osvěty usiluje o přeměnu vzdělávání a převýchovu mládeže v duchu nacistického programu poněmčování. 

Němečtí vojáci na jičínském náměstí v březnu 1939 ( https://spolekodboje.cz/15-brezen-1939-v-jicine/ )

Život ve škole za okupace

Každodenní školní život musel probíhat ve skličující atmosféře. Jen si představme, jak na chodbách své školy potkávají studenti a profesoři na jaře roku 1939 příslušníky německé říšské tajné státní policie, která po příjezdu do Jičína zabrala pro své potřeby několik místností.

Ještě 7. března 1939, týden před začátkem nacistické okupace, vzpomněl ve všech třídách profesor Josef Prokop 89. výročí narozenin prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. V následujícím roce byl ústavu odňat a všude odstraněn čestný název „Masarykova“. A škola musela vždy v dubnu připomínat narozeniny říšského vůdce Adolfa Hitlera.

Nestále přicházela nová a další opatření. Počínaje školním rokem 1939 – 1940 se součástí přijímacího řízení i povinná zkouška z německého jazyka. Upravily se učební osnovy obchodní školy, z užívání byly zatímně vyřazeny všechny učebnice a příručky, zakázány byly veškeré vycházky a výlety.

Žáci a profesoři povinně navštěvovali propagandistické filmy, museli poslouchat texty příležitostných proslovů, které dodávalo ministerstvo školství a národní osvěty. Tak například v roční zprávě za školní rok 1939 – 1940 v části Kronika je zaznamenáno:

„…15. března 1940 školní oslava výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava: v 8 hodin ráno přečten shromážděnému žactvu zatímním správcem ústavu text proslovu, dodaný mšanem, při čemž bylo žactvo podle nařízení mšano znovu upozorněno na povinnost vzdávati úctu symbolům Německé říše. Po oslavě bylo prázdno.“ (XVIII. roční zpráva Veřejné obchodní školy města Jičína, s. 5).

Od školního roku 1941 – 1942 byly zprávy o činnosti školy zpracovávány v němčině. 

Tablo Obchodní školy v Jičíně, 1942, foto ateliér Podlipný (Sbírka RMaG v Jičíně).

 Persekuce členů profesorského sboru

Oběťmi nacistické perzekuce v Jičíně se stali i někteří profesoři školy. Tak již 1. září 1939 byl gestapem zatčen ředitel Karel Trojan a internován v koncentračním táboře v Buchenwaldu. Vrátil se na začátku března 1941, nastoupil zdravotní dovolenou a 30. června téhož roku byl přeložen do trvalé výslužby.

Po zatčení ředitele Trojana byl jmenován zatímním správcem ústavu profesor Vladimír Holub, který však byl 12. května 1941 rovněž zatčen gestapem pro organizování odboje na Jičínsku. Odsouzen byl k osmi letům vězení. Vrátil se až po osvobození, aby se od počátku školního roku 1945 – 1946 stal správcem školy.

3. července 1941 zatklo gestapo profesora Josefa Prokopa pro šíření nelegálních letáků. Odsouzen byl na tři roky a dva měsíce vězení. Po odpykání trestu se po osvobození vrátil z Terezína vážně nemocný, a musel se léčit v jičínské nemocnici.

(Zpracováno zejména podle II. roční zprávy Masarykovy obchodní akademie za školní rok 1946 – 1947, Přehled dějin ústavu, s. 4 – 5.

Budovu Masarykovy obchodní školy využívají okupanti

Část budovy školy, ředitelnu, sborovnu, zeměpisný kabinet a archiv, jak již bylo výše zmíněno, zabralo v březnu 1939 gestapo a užívalo ji až svatodušních svátků, kdy se přestěhovalo do prostor bývalých kasáren v Lipách.

28. července 1941 musel ústav vyklidit budovu celou. Výuka pokračovala ve stísněných podmínkách opět v obecné škole na Novém městě. Školní zařízení bylo nouzově uskladněno na různých místech v Jičíně.

Počátkem školního roku 1944 – 1945 bylo zastaveno vyučování na veřejné obchodní škole a většina členů profesorského sboru byla „totálně nasazena“. Vyučovalo se pouze v učňovské škole obchodní. V únoru 1945 se škola opět stěhovala, tentokrát do Lidového domu na Novém městě, kvůli ubytování německých uprchlíků.

Hned po válce se v červnu 1945 škola vrátila do své vlastní budovy.

(Zpracováno zejména podle II. roční zprávy Masarykovy obchodní akademie za školní rok 1946 – 1947, Přehled dějin ústavu, s. 4 – 5).

Mgr. Petr Brož


© Masarykova obchodní akademie