100 let Masarykovy obchodní akademie, Jičín


Veřejná obchodní škola sídlí ve vlastní budově

Protože stavební práce probíhaly rychle, těšili se ředitel a profesoři školy, že školní rok 1930 – 1931 zahájí 1. září již v nově budově, jak se píše v VIII. roční zprávě školy za školní rok 1929 – 1930.

Dokončení vnitřního zařízení se však protáhlo, a škola mohla do nové budovy přesídlit až 21. února 1931. Předtím v roce 1930 se na návrh kuratoria usneslo zastupitelstvo Jičína, aby nová budova nesla název Masarykova veřejná obchodní škola města Jičína, neboť měla být dostavěna v roce, ve kterém T. G. Masaryk oslavil své 80. narozeniny, k čemuž sám pan prezident svolil.

Nakonec byla na střechu školy v březnu roku 1931 usazena socha Merkura, římského boha obchodu, jejíž model vytvořil sochař Josef Vašata. Po jeho schválení sochu vytepal z mědi Josef Pešek z královéhradecké průmyslovky. Socha stojí na kouli, která představuje zeměkouli, kterou bůh obchodu ovládá.

 

Masarykova veřejná obchodní škola se sochou boha obchodu ve 30. letech 20. století (Sbírka RMaG v Jičíně).

Město tak získalo nádhernou budovu, jak píše v Roční zprávě Masarykovy veřejné obchodní školy města Jičína na s. 6 – 7 zástupce ředitele školy profesor Adolf Špot:

„Nová budova svědčí o nevšedním pochopení vůdčích činitelů obce pro potřeby obchodního školství. Již svým ladným zevnějškem upoutává škola pozornost, a ač město neoplývá bohatstvím, nebylo nikde nemístně šetřeno. …

Jičín – město škol – nabývá touto budovou nový vzorný ústav, jímž jest postaráno hlavně o výchovu těch, kteří se nemohou odvážiti dlouhého studia. Šťastná mládež, jež vyrůstá v takovém krásném prostředí! Přejeme nové škole, aby mládež našla v ní pravý zdroj vzdělání ducha i srdce, aby z ní vycházela mládež jasného rozhledu, praktického ducha, pilná a pracovitá, jež by jí byla ctí.“

 

Masarykova veřejná obchodní škola, 30. – 40. léta 20. století (Sbírka RMaG v Jičíně)

Biograf  Český ráj a Masarykova veřejná obchodní akademie, 30. léta 20. století (Sbírka RMaG v Jičíně).

Tento architektonický skvost byl 18. prosince 1991 jako jediný z mnoha jičínských projektů Ing. arch. Čeňka Musila prohlášen za kulturní památku V roce 2002 pak byla na budově ústavu při příležitosti oslav 80 let od založení školy odhalena pamětní deska s nápisem „Ing. Arch. Čeněk Musil (5. 3. 1889 – 1. 11. 1947) změnil Jičín“.

 

Pamětní deska na budově Masarykovy obchodní akademie (Archiv MOA)

Mgr. Petr Brož


© Masarykova obchodní akademie