Finanční plány pro rok 2022

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
(393 – příspěvková organizace, školství, zřízená Královéhradeckým krajem)

Rekapitulace údajů z návrhu rozpočtu PO školství pro rok 2022 (§28, odst. 2. zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Částky jsou uváděny v tisících Kč.


Rok 2022

Vlastní výnosy hlavní činnost 420,1
Výnosy doplňková činnost 17,0
Vlastní výnosy celkem 437,1
Náklady hlavní činnost 31 352,5
Náklady doplňková činnost 14,5
Náklady celkem 31 367,0
Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlavní činnost) 30 932,4
Výsledek hospodaření (doplňk. činnost) 2,5
Investiční dotace a příspěvky 0,0

 


© Masarykova obchodní akademie