Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2022 - 2023

částky jsou uváděny v tisících Kč


Rok 2022

Vlastní výnosy hlavní činnost 420,1
Výnosy doplňková činnost 17,0
Vlastní výnosy celkem 437,1
Náklady hlavní činnost 31 352,5
Náklady doplňková činnost 14,5
Náklady celkem 31 367,0
Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlavní činnost) 30 932,4
Výsledek hospodaření (doplňk. činnost) 2,5
Investiční dotace a příspěvky 0,0

 

Rok 2023

Vlastní výnosy hlavní činnost 420,1
Výnosy doplňková činnost 17,0
Vlastní výnosy celkem 437,1
Náklady hlavní činnost 32 257,5
Náklady doplňková činnost 14,5
Náklady celkem 32 272,0
Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlavní činnost) 31 837,4
Výsledek hospodaření (doplňk. činnost) 2,5
Investiční dotace a příspěvky 0,0

 


© Masarykova obchodní akademie