Rekapitulace údajů z návrhu rozpočtu PO školství pro rok 2020

(§28, odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)


Finanční plány pro rok 2020

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
(393 - příspěvková organizace školství zřízená Královéhradeckým krajem)

Vlastní výnosy hlavní činnost 637,060
Výnosy doplňková činnost 50,000
Vlastní výnosy celkem 687,060
Náklady hlavní činnost 26 212,689
Náklady doplňková činnost 36,000
Náklady celkem 26 248,689
Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlavní činnost) 25 575,629
Výsledek hospodaření (doplňk. činnost) 14,000
Investiční dotace a příspěvky 0,000

 


© Masarykova obchodní akademie