Maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období


Harmonogram:     

  • praktické maturitní zkoušky profilové části - PRMAT: 1. 9. pouze část ekonomická, čas zahájení: 8:30
  • písemná práce z českého jazyka: 1. 9. čas zahájení v 8:30
  • didaktické testy MZ: 4. a 5. 9., spádová škola (gymnázium v Nové Pace)
  • písemná práce z německého jazyka: nekoná se            
  • ústní maturitní zkoušky společné a profilové části: 6. 9. dle harmonogramu
  • písemná práce z anglického jazyka: 7. 9. čas zahájení ve 13:15

Studentům byly tyto informace zaslány na email, který uvedli v přihlášce k MZ. Pokud informace nedorazily, prosím, kontaktujte pana ředitele. Děkujeme.


© Masarykova obchodní akademie