Přes 60.000 Kč pro Ukrajinu


Na naší škole proběhly zatím dvě akce. První rychlá na podporu Ukrajiny prostřednictvím záchranáře pana Břeského a jeho nadace Tembo,  druhá naplánovaná na celý den. Studenti, učitelé a zaměstanci přispěli celkovou částkou přes 60.000,-.

Den pro Ukrajinu

8. března jsme uspořádali projektový den zaměřený na Ukrajinu. Studenti si vybírali z různých vzdělávacích stanovišť a dalších aktivit. V rámci programu fungovalo svačinárium, tombola, dobročinná herna a další aktivity, během kterých se vybralo 39.000,-.

Nadace Tembo

Během dvou dnů (28. 2. a 1.3.) jsme vybrali téměř 11.000,- Kč. Za ty jsme nakoupili deky a spacáky, které byly předány panu Břeskému. Dále jsme mu dali 3.000,- v hotovosti na benzín a předali další hmotné dary a potraviny od studentů a kolegů. Hodně studentů a kolegů přispělo i přímo na účet nadace Tembo, celkem na účet bylo posláno přes 9.000,-.


© Masarykova obchodní akademie