Termín jednotných přijímacích zkoušek

  • MOA
Termín jednotných přijímacích zkoušek se posunuje na 3. a 4. května 2021.
 
Detailní informace obdrží zákonní zástupci uchazečů  společně s pozvánkou nejpozději do 16. dubna 2021 doporučeným dopisem do vlastních rukou. 
 
Automaticky vygenerované oficiální pozvánky obdrží zákonní zástupci také elektronicky na jejich e-mailovou adresu  do poloviny dubna 2021.