Výsledková listina přijímacího řízení 2021/2022 po odvolacím řízení


Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Školní vzdělávací program:

  • Obchodní akademie
  • Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch
  • Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky

Zpracováno dne: 4. 6. 2021
Zveřejněno dne: 4. 6. 2021

 Seznam nepřijatých uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí:

Registrační číslo
uchazeče
Body Umístění Výsledek 19. 5. 2021 Výsledek
ZK celkem po odvolacím řízení dne 4. 6. 2021
121, 212 31 44 75 82 nepřijat přijat
134 26 49 75 83 nepřijat přijat
252 21 53 74 84 nepřijat  
129, 218 43 29 72 85 nepřijat přijat
254 30 41 71 86 nepřijat přijat
126 38 32 70 87 nepřijat přijat
167 30 39 69 88 nepřijat přijat
262 22 47 69 89 nepřijat přijat
123 41 26 67 90 nepřijat přijat
230 28 39 67 91 nepřijat  
228 23 44 67 92 nepřijat přijat
138 28 39 67 93 nepřijat  
130 13 53 66 94 nepřijat  
104 37 28 65 95 nepřijat přijat
229 31 34 65 96 nepřijat  
120, 211 18 47 65 97 nepřijat přijat
133 27 34 61 98 nepřijat přijat
141 26 34 60 99 nepřijat přijat
258 18 42 60 100 nepřijat  
140 32 25 57 101 nepřijat přijat
147 25 32 57 102 nepřijat přijat
109 23 34 57 103 nepřijat přijat
156 20 37 57 104 nepřijat přijat
226 26 30 56 105 nepřijat přijat
255 26 27 53 106 nepřijat  
256 20 33 53 107 nepřijat přijat
117 12 41 53 108 nepřijat přijat
266 23 29 52 109 nepřijat přijat
227 14 38 52 110 nepřijat přijat
111 19 32 51 111 nepřijat přijat
163, 261 12 35 47 112 nepřijat přijat
114 21 22 43 113 nepřijat přijat
155 18 23 41 114 nepřijat  
263 3 38 41 115 nepřijat  
237 14 26 40 116 nepřijat  
143 7 32 39 117 nepřijat přijat
161 19 17 36 118 nepřijat  
166 13 23 36 119 nepřijat přijat


Svůj úmysl vzdělávat se na MOA Jičín musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejní seznamu přijatých uchazečů, tj. do 18. června 2021. Zároveň prosíme o vyplnění online dotazníku obratem. 

Mgr. Ondřej Švanda v. r.

 


© Masarykova obchodní akademie