100 let Masarykovy obchodní akademie, Jičín


Zřízení obchodní akademie

Ihned po válce se obnovily snahy o zřízení obchodní akademie. Přání školy i představitelů Jičína ministerstvo školství a osvěty záhy vyhovělo a souhlasilo, aby první dva ročníky čtyřletého studia byly otevřeny již ve školním roce 1945 – 1946.

Ve dvou třídách první ročník dokončilo 91 žáků.

Vyučovalo se podle učební osnovy předepsané ministerstvem školství a osvěty ze dne 14. srpna 1945.

 První absolventi Masarykovy obchodní akademie, třída 4. A (Archiv MOA)

 

 První absolventi Masarykovy obchodní akademie, třída 4. B (Archiv MOA)

Změnila se i organizace ústavu. Poté, kdy kupecká škola byla převedena k jičínské učňovské škole, zůstala vedle obchodní akademie již pouze veřejná obchodní škola.

Správou ústavu byl ministerstvem školství a osvěty pověřen profesor Vladimír Holub. V čele prvního poválečného kuratoria stanul předseda Místního národního výboru v Jičíně Josef Zikmund.

Od 24. září 1946 začal ústav oficiálně užívat čestný název „Masarykova“ obchodní akademie.

O studium na Masarykově obchodní akademii škole byl po válce velký zájem (na začátku školního roku 1945 – 1946 bylo podle statistického přehledu žactva v roční zprávě zapsáno dohromady 263 žáků obchodní akademie a veřejné obchodní školy). Proto se uvažuje o přístavbě stávající budovy.

Na jejích plánech začal pracovat opět Ing. arch. Musil. Po jeho úmrtí se vypracování plánů ujal profesor Benš.

Na realizaci přístavby však musela škola počkat až do roku 2000.

25. února 1948 přichází opět diktatura, tentokrát komunistická. Trvat bude 42 let a zásadně ovlivní charakter naší školy.

Mgr. Petr Brož


© Masarykova obchodní akademie