Odborná škola pokračovací pro živnosti obchodní (Kupecká škola pokračovací)


Mezi prvními záležitostmi obchodního grémia v Jičíně byla v roce 1886 žádost o otevření obchodního oddělení při průmyslové (živnostenské) škole pokračovací, která byla v témže roce kladně vyřízena.

Tak se na začátku roku 1887 otevírá historie Odborné školy pokračovací pro živnosti obchodní, původně pod názvem Kupecká škola pokračovací, která se roku 1910 oddělila od ostatních jičínských živnostenských škol a v roce 1922 připojila k Veřejné obchodní škole, se kterou sídlila až do roku 1931ve druhém poschodí novoměstské obecné školy (č.p. 18 – dnes budova III. základní školy).

(SokA Jičín)

Na dvouleté Kupecké škole pokračovací se žáci zpočátku učili pouze tyto předměty: české písemnosti, německé písemnosti, zeměpis a počty. Výuka probíhala šest měsíců v roce po čtyřech týdenních hodinách. Poté se učební osnovy i délka výuky několikrát měnily, až se nakonec od r. 1934 deset měsíců po osmi hodinách týdně vyučovaly podle nové osnovy obchodní nauka a písemnosti, počty, nauka o zboží, hospodářský zeměpis, nauka o prodeji, účetnictví, občanská nauka, zdravotnictví, nauka o výkladních skříních a národní hospodářství.

Budova bývalé novoměstské obecné školy (dnes III. ZŠ) na současné fotografii (Archiv MOA)

Na počátku školního roku 1945 – 1946 byla Odborná škola pokračovací pro živnosti obchodní převedena k samostatné učňovské škole v Jičíně.

Mgr. Petr Brož

 


© Masarykova obchodní akademie