Význam obchodního grémia v počátcích jičínského obchodního školství


V souvislosti s počátky obchodního školství v našem městě je důležité připomenout ustavení jičínského obchodního grémia.

Impulsem k založení této obchodní organizace v Jičíně byla zákonná úprava obchodní živnosti živnostenského řádu z 15. března 1883. Na podkladě tohoto zákona začínají v roce 1884 přípravné práce výboru s předsedou Janem Mukařovským. K zakládající valné hromadě obchodního grémia došlo 29. listopadu 1885 za přítomnosti 79 členů. Jeho prvním předsedou byl zvolen Jan Mukařovský, místopředsedou pak Václav Prokeš.

Almanach obchodního grémia v Jičíně 1885 – 1935, s. 10.

Almanach obchodního grémia v Jičíně 1885 – 1935, s. 10. (Archiv MOA)

Od svého vzniku usilovalo grémium o rozvoj poctivého obchodního podnikání na Jičínsku. V jeho zájmu se snažilo zapojovat i do zemských organizací. Proto když byla v Praze založena Zemská Jednota obchodních grémií, stává se roku 1896 jičínská organizace jedním z jejich prvních členů. V roce 1908 se Jičín stal sídlem XV. župy obchodních grémií, jež zahrnovala obvody obchodních grémií v Jičíně, Turnově, Železném Brodě, Semilech, Jilemnici, Nové Pace, Lázních Bělohradě, Hořicích, později v Libáni, Sobotce a Dolním Bousově. Ustavující schůze župy se konala 23. března v Nové Pace a jejím prvním předsedou byl zvolen Václav Prokeš (předseda jičínské organizace).

Pozornost jičínské obchodní jednoty byla, jak se uvádí na str. 32 Almanachu obchodního grémia v Jičíně 1885 – 1935, upřena i k „výchově dorostu v těch ctnostech, bez nichž obchod a živnosti nemohou prosperovati: v pracovitosti, skromnosti a šetrnosti, ve vzdělání a podnikavosti“. Tak vznikají v Jičíně školy obchodního zaměření, na jejichž založení i činnosti se grémium významně podílelo.

Mgr. Petr Brož


© Masarykova obchodní akademie