100 let Masarykovy obchodní akademie, Jičín


Vážení absolventi a přátelé Masarykovy obchodní akademie, Jičín,

prvního září 2021 jsme na Masarykově obchodní akademii v Jičíně zahájili jubilejní stý školní rok. Již v letních měsících roku 2021 jsme proto ustanovili přípravný výbor pro organizaci oslav výročí založení školy a připomenutí si bohaté historie obchodního školství na Jičínsku. Současní i bývalí vyučující, zaměstnanci a absolventi školy společnými silami pracují na přípravě a shromažďování podkladů.

Oslavy výročí 100 let od založení Masarykovy obchodní akademie, Jičín vyvrcholí v pátek 16.  a v sobotu 17. září 2022 setkáním absolventů školy a doprovodnými akcemi v areálu školy. Do té doby se můžete těšit na mnoho zajímavostí, které budeme postupně zveřejňovat na tomto webu, v digitálních i tištěných médiích a při dalších příležitostech.

Mgr. Ondřej Švanda
ředitel školy

Stý školní rok na Masarykově obchodní akademii v Jičíně

Letošní první září bylo na Masarykově obchodní akademii v Jičíně opravdu výjimečné. Tento den totiž škola zahajuje již stý školní rok ve své bohaté historii. 

Ta začala 1. září roku 1922. Tehdy byl otevřen první ročník veřejné obchodní školy a k ní připojené kupecké školy pokračovací.

Střípky z historie obchodního školství v Jičíně

Masarykova obchodní akademie v Jičíně si v příštím roce připomene sté výročí svého vzniku. Jako vyučující dějepisu a také služebně nejstarší člen pedagogického sboru jsem se přirozeně ujal poznávání dějin školy a nacházení materiálů k připomínkovým akcím.

O některé zajímavé poznatky ze studia historických pramenů a odborné literatury bych se chtěl v okénku Střípky z historie obchodního školství v Jičíně pravidelně dělit se zájemci o minulost obchodního školství v našem městě.    

Mgr.  Petr Brož


© Masarykova obchodní akademie